Tarieven en modellen

Indexering alimentatie per 1 januari 2020 bekend


Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2020 wordt verhoogd, is vastgesteld op 2,5%. Ieder jaar publiceert de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie een percentage waarmee de eerder vastgestelde alimentaties per 1 januari kunnen worden verhoogd. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

Het indexeringspercentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het jaar ervoor.

Hieronder vindt u de indexeringspercentages over jaren 2000 t/m 2018:
 • 2018 1,5%
 • 2017 2,1%
 • 2016 1,3%
 • 2015 0,8%
 • 2014 0,9%
 • 2013 1,7%
 • 2012 1,3%
 • 2011 0,9%
 • 2010 2,3%
 • 2009 3,9%
 • 2008 2,2%
 • 2007 1,8%
 • 2006 0,9%
 • 2005 1,1%
 • 2004 2,5%
 • 2003 3,9%
 • 2002 4,6%
 • 2001 3,3%
 • 2000 2,5%


Alimentatienormen

Hieronder vindt u een overzicht van alle recente alimentatienormen. Op 30 december 2019 is het met ingang van 1 januari 2020 aangepaste Rapport Alimentatienormen gepubliceerd. Voor een overzicht van en toelichting op de wijzigingen wordt verwezen naar pagina 3 en 4 van het Rapport.